Dolina Plistos

Dejan Ilić (prev. Jana Unuk)

OmfalosPreročišče je pravzaprav to modronebo, ki se je razsulo povsod okrog nas,beli vrhovi, izgubljeni med belimioblaki, na mlačnem soncu, tukaj sta sesrečala dva orla in sem smo padli mi,samo da se oddaljujemo, ne stojimo,modri avto, popek sveta, medtem ko vse okoli nasna veliko žrtvuje in prerokuje in je vsakgozdič na postajališčih Apolonov tempelj,kjer tečejo heksametri ptičic, ki nasz ugodnimi znamenji vodijo naprej,še naprej, na varno pot.**Kako me glasovi, o bog, spremljajo, vrejoiz preteklosti kot nezamenjanesmrti, prikazni, posthumna zmeda,...

Die Genealogie der islamischen Wirtschaftsphilosophie und die Religionsphilosophie

Sami Al - Daghistani

 Die Einführung und die Fragestellung Die wirtschaftliche Tradition im Islam ist so alt wie die Religion des Islam selbst. Obwohl die islamische Wirtschaftsphilosophie mit der Religionsphilosophie des Islams tief verbunden ist, wird die Verbindung zwischen den Beiden in aktuellen Diskursen kaum wahrgenommen.Der Prophet Muhammad und die frühen Kalifen schufen die Grundlage für Weiterentwicklung und ermutigten gesunde Marktaktivitäten. Die mittelalterlichen muslimischen Gelehrten leisteten bahnbrechende Beiträge zu auf šari‘a begründetem, ethischem Wirtschaftsverhalten, die mit juristischem, philosophischem und...

Svetla zvezda

John Keats (prev. Matej Venier)

Bright star Svetla zvezda Bright star, would I were stedfast as thou art—Not in lone splendour hung aloft the nightAnd watching, with eternal lids apart,Like nature’s patient, sleepless Eremite,The moving waters at their priestlike taskOf pure ablution round earth’s human shores,Or gazing on the new soft-fallen maskOf snow upon the mountains and the moors—No—yet still stedfast, still unchangeable,Pillow’d upon my fair love’s ripening breast,To feel for ever its soft fall and swell,Awake for ever in a sweet unrest,Still, still to hear her tender-taken...

Filozofija kot fenom...

Fridolin Wiplinger (prev. Branko Klun)

Filozofija je pravzaprav zgolj filozofiranje, tj. se vrši samó kot to in v njem. Toda filozofirati ne pomeni niti snovanja miselnih konstrukcij na temelju nekakšnih domislekov ali intuicij – pa naj bodo te konstrukcije urejene v še tako strog sistem, ki se ga zgradi iz imanentnih...