Potopitev v skrivnost

Ulrich Greiner (prev. Robert Kralj)

Nekoč so cerkve proslavljale sveto, danes pa pridigajo posvetnost in pojejo v zboru pravičnikov. Tako postajajo vse bolj pogrešljive.Zakaj so kristjani tako medli in slabotni? Kje je ostala sijoča moč njihove vere? Pogoltnilo jo je boječe prilagajanje posvetnim vrednotam in ciljem. Tudi preostali verniki so že zdavnaj sklenili mir s sodobnostjo in se podredili dobi racionalizma. Pri tem bi se morali zavedati, da veselo oznanilo presega okvir preračunljivega razuma. »Ne oznanjamo«, piše apostol Pavel Korinčanom, »modrosti tega sveta, ampak to, česar nobeno...

Die Genealogie der islamischen Wirtschaftsphilosophie und die Religionsphilosophie

Sami Al - Daghistani

 Die Einführung und die Fragestellung Die wirtschaftliche Tradition im Islam ist so alt wie die Religion des Islam selbst. Obwohl die islamische Wirtschaftsphilosophie mit der Religionsphilosophie des Islams tief verbunden ist, wird die Verbindung zwischen den Beiden in aktuellen Diskursen kaum wahrgenommen.Der Prophet Muhammad und die frühen Kalifen schufen die Grundlage für Weiterentwicklung und ermutigten gesunde Marktaktivitäten. Die mittelalterlichen muslimischen Gelehrten leisteten bahnbrechende Beiträge zu auf šari‘a begründetem, ethischem Wirtschaftsverhalten, die mit juristischem, philosophischem und...

Filozofija kot fenomenologija izvornega izkustva

Fridolin Wiplinger (prev. Branko Klun)

Filozofija je pravzaprav zgolj filozofiranje, tj. se vrši samó kot to in v njem. Toda filozofirati ne pomeni niti snovanja miselnih konstrukcij na temelju nekakšnih domislekov ali intuicij – pa naj bodo te konstrukcije urejene v še tako strog sistem, ki se ga zgradi iz imanentnih nujnosti neke temeljne misli ali iz domnevno obče veljavnih logičnih načel mišljenja nasploh ali zgolj iz konvencionalno postavljenih pravil in aksiomov –, niti filozofirati ne pomeni zgolj »misliti dalje« [Weiterdenken], izhajajoč iz spoznanj, vprašanj in predpostavk znanosti v smislu neke sistemske logike ali celo izhajajoč vsakič iz konkretne...

Izbrane pesmi

Friedrich Hölderlin (prev. Matej Venier)

StuttgartSiegfriedu Schmidtu1Spet doživeli smo srečo. Ozdravljeno suše pogubnecvetje pod žgočo lučjo nič več ne vene medleč.Hram je ponovno odprt in vrtovi so zdravi.Dež je dolino pojil, v sveži bleščavi brni;v rastju visokem izvirajo šumni potoki in ptice,v svetu, ki vlada mu spev, združil je pevski zanosMesto in gaj podrhtavata v vrvežu bitij veselih,kvišku otroci neba vzletajo, polnijo zrak,radostno krožijo in se srečujejo v letu blodečemskrb jim je tuja, se zdi, ni jih premalo, prevečne, ker srce jim veli, kar počnejo, saj z dihom lahkotnimbožji je duh...