Zhuang Zi – Neizrekljivo

Linda Pelaj

Moje razumevanje Zhuangzi-jevega odnosa do govora in izrekanja začenjam s pomislekom, ki me bo spremljal skozi celotno pot raziskovanja – ob branju strokovne literature, ki obravnava Zhuangzi-jevo misel, so se mi porajali določeni dvomi v zvezi s primernostjo (oziroma neprimernostjo) predstavitve, glede na vtis, pridobljen ob branju dejanskega teksta. Zdi se, da morem komentarje k Zhuangzi-jevem daoizmu grobo razdeliti glede na dve težnji – prva je razmejiti Zhuangzi-jevo misel in sicer glede na druge mislece, tradicije, s pomočjo kategorizacije, pripisovanja ali odrekanja oznak. Ti teksti si zastavljajo vprašanja kot npr. »Ali je...

Lestev, ki prek desetih stopnic vodi človeka v nebesa

Teofan Samotar (prev. Gašper Kvartič)

Ponižni menih, po imenu Teofan, sem zapisal lestev Božje milosti, iz katere se razberejo prizadevanja teh, ki jih je navdihnil Bog[Popolnost/Srčno razsvetljenje/Skrivnostni blesk/Zrenje skrivnosti/Očiščenje uma/Mir v razmišljanju/Srčne solze/Sveta energija/Srčni žar/Čista molitev/Božje povzpetje]Kot prva najčistejša je molitev,iz nje zatem se srčni žar razvije,po njem skrivnostna, sveta energija,nato pa iz srca solzé božanske,za njimi mir v razmišljanjih vsevrstnih,iz njega vstane uma očiščênjein zrenje vseh skrivnosti na višavah.Za njim skrivnostni...

Deus sive natura

Linda Pelaj

 UVOD            Deus sive natura – je najbolj znana sintagma Spinozove Etike. Bog ali narava nakazuje istovetnost, ki pa je, kot ugotavljajo preučevalci Spinoze, posebne vrste in ne implicira  naivnega panteizma, kot bi morda kdo prehitro razbral iz omenjenega gesla. Zanima me, o kakšne vrste istovetnosti Boga z naravo lahko govorimo pri Spinozi in kaj dejansko implicira – ukvarjam pa se tako s tistimi konsekvencami, ki jih Spinoza sam razvije, kot z nekaterimi drugimi, ki v Etiki niso eksplicitno obravnavane.            Bistveno bivajoča edinstvena nedeljiva...

Še o kontemplativni molitvi

Matjaž Črnivec

Nekaj nadaljnjih misli o kontemplativni molitvi, po javni debati »Kontemplativna molitev – pozabljena pot«.Najprej naj povem, da se globoko strinjam, da je kontemplativna molitev odkrivanje svojega (resničnega) jaza v Drugem, najdevanje (pravega) jaza, postajanje jaz (kakršen naj bi bil), skratka »u-jazenje«. Molitev je »orodje za bivanje in postajanje« (»tools for being and becoming«, Eugene Peterson). Ta pravi »jaz« je Božja podoba, oziroma podoba Božjega Sina, ki jo molitev odkriva oziroma formira v nas. Prav tako je molitev združevanje in postajanje eno z Bogom (in posledično tudi s soljudmi). Oboje –...