Ruska ideja (1888)

Vladimir Solovjov

Prevedel: Jan Dominik Bogataj ofmNamen teh strani ni podrobno opisati sedanjega stanja v Rusiji, kot da bi šlo za državo, ki je na Zahodu prezrta in neznana.Če ne omenjamo številnih prevodov, ki so Evropo seznanili z najboljšimi deli naše književnosti, zdaj zlasti v...

Nagovor duhovnikov in diakonov Ruske pravoslavne Cerkve s pozivom k premirju in zaustavitvi vojne

Že več kot dvesto duhovnikov in diakonov Ruske pravoslavne Cerkve se je podpisalo pod nagovor, v katerem pozivajo k premirju in zaustavitvi vojne v Ukrajini.Mi, duhovniki in diakoni Ruske pravoslavne Cerkve, se, vsak v svojem imenu, obračamo k vsakomur, od kogar je odvisna zaustavitev bratomorne vojne v Ukrajini, s pozivom k premirju in takojšnji zaustavitvi ognja.Ta nagovor podajamo po nedelji poslednje sodbe in pred nedeljo odpuščanja.Poslednja sodba čaka vsakega človeka. Nobena zemeljska oblast, nobeni zdravniki, nobena zaščita ga ne bo obvarovala pred to sodbo. Ker skrbimo za odrešenje vsakega človeka, ki se ima...