Koronaci – analiza kultnega fenomena

Gunnar Kaiser

Nemški filozof in pisatelj Gunnar Kaiser je konec januarja objavil knjigo Kult. O viralnosti zla (Der Kult: Über die Viralität des Bösen), v kateri poglobljeno analizira družbeno dogajanje v t. i. pandemiji kot vznik novega nihilističnega kulta smrti. Knjiga je takoj prišla na vrh Spieglove liste uspešnic. V slovenskem prevodu objavljamo kratki poglavji o korona-nacistih (skrajšano »koronacijih«) in korona-lojalistih; gre za analizo dveh psiholoških tipov ljudi, ki sta nam grenila življenje zadnji dve leti, in se bosta najpozneje jeseni, bodite prepričani, vrnila z vso odpočito zagnanostjo.KORONACI – ANALIZA...

Mónos

Agnes Cankar

Tebi, ki me ujameš še preden padem.Meni, ki vedno manjkrat padam.KONCEPT SAMOTESamota.Samota, ne kot občutek osamljenosti ali občutka, ki ga občutimo ob izgubi nekoga ali ob občutju nepripadnosti nečemu ali nekomu. Samota kot ravno nasprotno. Kot občutek, v katerem je moč občutiti vse in še več. Samota kot časovno-prostorska komponenta, ki pripomore k lastnemu doseganju in odkrivanju sebe. Samota kot matrica, v kateri se je moč najti in izpopolniti. Samota kot glavni in najpomembnejši projekt posameznika.KONCEPT PRAZNINEPraznina. Praznina ni odsotnost nečesa. Praznina ni nekaj...