Bivajoči in videnja: ontologija Janezovega Razodetja v prizmi hipostatične filozofije

Gorazd Kocijančič

“Različne religije imajo vsakovrstne ideje in prepričanja o naravi Boga. Toda nobena izmed teh dogem ali noben izmed teh naukov ne bosta nikdar v ničemer spremenila najpreprostejšega in najbolj intimnega človeškega izkustva srečanja iz obličja v obličje – v veži, kuhinji ali zunaj na vrtu – z uničujočo resničnostjo, za katero spoznaš, da te lahko ubije v trenutku. In ko si enkrat to uzrl, te nikdar več ne bo pustila istega. Govorim o resničnosti Boga kot vsevednega, vseprisotnega in vsemogočnega: o Njem, ki vse ve, ker je povsod in je moč za vsem obstojem.Tradicionalno so vedno obstajali ljudje, ki so...

Postimpresionizem in Paul Gauguin

Katarina Snoj

PovzetekV članku se ukvarjam z obdobjem postimpresionizma, ki je v likovni umetnosti zaznamovalo konec 19. in začetek 20. stoletja. Postimpresionizem se od impresionizma razlikuje po obratu k subjektivnosti v likovnem ustvarjanju, se pravi k prikazovanju sveta skozi slikarjeve oči, ki daje vpogled v njegov notranji svet. To pojasnjuje neenotnost in raznolikost postimpresionističnih slikarskih opusov ter napoveduje razmah modernih smeri v slikarstvu, kot so fauvizem, kubizem, ekspresionizem itn.V obdobju postimpresionizma so se razvile mnoge smeri, kot so cloisonizem, sintetizem in simbolizem. V vse naštete smeri se giblje...