Oris ideje nesmrtnosti duše od Aristotela do zgodnjerenesančnih filozofov (Vernia, Nifo, Pomponazzi)

Jaka Klasinc

PovzetekEden pomembnejših problemov peripatetične filozofije, ki je preživel celoten srednji vek in se zasidral v jedro pozno srednjeveških in renesančnih filozofskih razprav, je vprašanje nesmrtnosti duše. Aristotel je v delu O duši prvi sistematično zasnoval polje filozofske psihologije, saj kot prvi skuša na celosten način opredeliti, kaj je duša, kakšno vlogo ima za človeka in njegovo telo ter ali s smrtjo telesa preživi ali umre. A so kmalu po njegovi smrti vprašanja, povezana z dušo, presegla svoj prvotni namen. Aristotel je namreč v svoji opredelitvi prepoznal tri poglavitne funkcije duše,...