Requiem za študente

Giorgio Agamben

objavljeno 23. maja 2020Kot je bilo predvideno, se bodo predavanja od prihodnjega leta dalje odvijala on line. Kar je bilo sicer pozornemu opazovalcu že jasno – da bo tako imenovana pandemija uporabljena kot izgovor za razširjanje vse bolj prepričljivih digitalnih tehnologij –, se je dejansko uresničilo. Tokrat ne bo govora o posledični preobrazbi didaktike, s področja katere bo – v odnosu med študenti in predavatelji vseskozi tako zelo pomembna – fizična prisotnost dokončno izginila, tako kot izginjajo tudi skupinske razprave, ki so do sedaj predstavljale najbolj živo obliko poučevanja. Izbris vsakršne...

O 83-ih različnih vprašanjih (izbrani odlomki)

Sv. Avguštin (prev. Jan Dominik Bogataj)

Iz Avguštinovih Retractationes, ki jih je napisal nekaj let pred svojo smrtjo v letu 430, izvemo ozadje nastanka tega zanimivega dela O 83-ih različnih vprašanjih (De diversis quaestionibus octoginta tribus, CPL 289) škofa iz Hipona. Besedilo sestavlja triinosemdeset krajših ali daljših odgovorov na najrazličnejša vprašanja, ki jih je pripravil v letih med vrnitvijo iz Italije v Afriko leta 388 in imenovanjem za škofa v Hiponu leta 396. V njih se dotika najrazličnejših vprašanj s področja filozofije, teologije in biblične eksegeze.Tovrstna, sicer ohlapna, literarna zvrst vprašanj in odgovorov (gr. erotapokriseis, lat....