OKRUŠKI POČELA SPOMINA

Neža Zajc

OKRUŠKI POČELA SPOMINASredi domovanja resnicerazpadejo še zadnje željeizmed prisebnih v gostehznancev iztrga sesvetlolasi prvak misliškrlatna sled nad vseprekorači mejo znanilca.Prestop breznaSredi jokanja se mislinovorojeno čutenje,drugačen zapisod prejšnjih tripreobraženo se sprevidi,da vseh slepih potiizprošeno je odpuščanje,Saj če se Njej, nadskritiza pročelji domov,iz desnega očesa vera cedi,potem se iz ustrahovanih zrkelnad zmajevimi zobmis hladnim kopjemod zasenčenih očinenadoma morele v brezčasje milosti,kakor beseda...