Slovenski slog: evrointegracija in nihilizem

Aleksander Dugin

Aleksander Dugin je ruski sociolog, filozof in geopolitik, ustanovitelj in vodja Evrazijskega gibanja, avtor tako imenovane »četrte politične teorije« (ČPT), ki naj bi nadomestila tri prejšnje (propadle): komunizem, fašizem in liberalizem. Subjekt ČPT ni razred, država/nacija/rasa ali posameznik, temveč civilizacija. V politiki si prizadeva, da bi se Rusija spet združila z nekdanjimi sovjetskimi republikami v Evrazijsko zvezo in tako oblikovala evrazijsko nadržavo.V svojem monumentalnem projektu Noomahija (gr. boj uma, kar je po Duginu ustreznejši izraz za tisto, čemur sicer pravimo filozofija), ki trenutno obsega že...