Pridiga 5a

Mojster Eckhart (prev. Vid Snoj)

In hoc apparuit caritas dei in nobis, quoniam filium suum unige­nitum misit deus in mundum ut vivamus per eum.Božja ljubezen se nam je razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem. (1 Jn 4,9) [1]Sveti Janez govori: “Božja ljubezen se nam je razodela v tem, da je v svet poslal svojega Sina, da bi živeli po njem in z njim” (1 Jn 4,9), in tako je naša človeška narava neizmerno povišana s tem, da je Najvišji prišel in vzel nase človekovo naravo.Neki učitelj pravi: Če pomislim na to, da je bila naša narava povzdignjena nad ustvarjena bitja in da v...

Izbor pesmi

Pierre Jean Jouve (prev. Zarja Vršič)

Iz zbirke KRVAVI POT (1933-1935)RealistNepredstavljiva jesenska svetlobagre čez vaše pogrebne tlakovce, prijatelji,in prestrašeni dan, dan noči, vzdrgetaod dolgá vrhov, od dolgá svobodin srce v vaših priprtih prsih –krvaveči kot statisti stopate naprej.KristalParfum požara in pogorel vrtprvobitnega sveta; vzporedno s svetomje kristal sveta moder in božanski.Ampak jelen je oddaljeni ljubimec vrtain čudovito morje obstôja.Za tisto, ki se zabavaNeozdravljiva ljubezen! Neozdravljiva rananeozdravljivo rdeče listje v črnemali v plavem a...

Pridiga 4

Mojster Eckhart (prev. Vid Snoj)

Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est.Vsak najboljši dar in vsako popolno darilo je od zgoraj. (Jak 1,17)Sveti Jakob v pismu pravi: “Najboljši dar in popolnost prihajata od zgoraj, od Očeta luči” (Jak 1,17).Pazite zdaj! Vedeti morate: Ljudje, ki...

Pridiga 3

Mojster Eckhart (prev. Vid Snoj)

Nunc scio vere, quia misit dominus angelum suum.Zdaj resnično vem, da je Gospod poslal svojega angela. (Apd 12,11)Ko je bil Peter z oblastjo visokega, najvrhovnejšega Boga osvobo­jen iz vezi svojega ujetništva, je spregovoril: “Zdaj resnično vem, da mi je Bog poslal angela in me rešil izpod Herodove oblasti in iz rok sovražnikov” (Apd 12,11; prim. tudi Ps 17,1).Zaobrnimo zdaj to besedo in recimo: Ker mi je Bog poslal angela, resnično spoznavam. Peter pomeni toliko kot spoznanje. Tudi sicer sem to že povedal: spoznanje in um zedinjata dušo z Bogom. Um prodira v čisto bit/bitnost, spoznanje teče naprej,...