Pridiga 5a

Mojster Eckhart (prev. Vid Snoj)

In hoc apparuit caritas dei in nobis, quoniam filium suum unige­nitum misit deus in mundum ut vivamus per eum.Božja ljubezen se nam je razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem. (1 Jn 4,9) [1]Sveti Janez govori: “Božja ljubezen se nam je razodela v tem, da je v svet poslal svojega Sina, da bi živeli po njem in z njim” (1 Jn 4,9), in tako je naša človeška narava neizmerno povišana s tem, da je Najvišji prišel in vzel nase človekovo naravo.Neki učitelj pravi: Če pomislim na to, da je bila naša narava povzdignjena nad ustvarjena bitja in da v...

Izbor pesmi

Pierre Jean Jouve (prev. Zarja Vršič)

Iz zbirke KRVAVI POT (1933-1935)RealistNepredstavljiva jesenska svetlobagre čez vaše pogrebne tlakovce, prijatelji,in prestrašeni dan, dan noči, vzdrgetaod dolgá vrhov, od dolgá svobodin srce v vaših priprtih prsih –krvaveči kot statisti stopate naprej.KristalParfum požara in pogorel vrtprvobitnega sveta; vzporedno s svetomje kristal sveta moder in božanski.Ampak jelen je oddaljeni ljubimec vrtain čudovito morje obstôja.Za tisto, ki se zabavaNeozdravljiva ljubezen! Neozdravljiva rananeozdravljivo rdeče listje v črnemali v plavem a...

Pridiga 4

Mojster Eckhart (prev. Vid Snoj)

Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est.Vsak najboljši dar in vsako popolno darilo je od zgoraj. (Jak 1,17)Sveti Jakob v pismu pravi: “Najboljši dar in popolnost prihajata od zgoraj, od Očeta luči” (Jak 1,17).Pazite zdaj! Vedeti morate: Ljudje, ki se prepustijo Bogu in z vso prizadevnostjo iščejo zgolj Njegovo voljo – karkoli že Bog takšnemu človeku da, je najboljše; bodi tako gotov, kakor živi Bog, da to mora biti najboljše in da sicer ne bi moglo biti nobenega načina, ki bi bil boljši. Tudi če je tako, da se kaj drugega zdi boljše, to zate vendarle ne bi bilo tako dobro; kajti Bog hoče...

Pridiga 3

Mojster Eckhart (prev. Vid Snoj)

Nunc scio vere, quia misit dominus angelum suum.Zdaj resnično vem, da je Gospod poslal svojega angela. (Apd 12,11)Ko je bil Peter z oblastjo visokega, najvrhovnejšega Boga osvobo­jen iz vezi svojega ujetništva, je spregovoril: “Zdaj resnično vem, da mi je Bog poslal angela in me rešil izpod Herodove oblasti in iz rok sovražnikov” (Apd 12,11; prim. tudi Ps 17,1).Zaobrnimo zdaj to besedo in recimo: Ker mi je Bog poslal angela, resnično spoznavam. Peter pomeni toliko kot spoznanje. Tudi sicer sem to že povedal: spoznanje in um zedinjata dušo z Bogom. Um prodira v čisto bit/bitnost, spoznanje teče naprej,...