• Reformacija in mistika Božje besede[1] ὁ δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστιν. Kdor pa se druži z Gospodom, je z njim en duh. (1 Kor 6,17) Summary: Reformation and the Mysticism of the Word

  • Plima Tu se ne bosta obdržala niti korenina niti drevo, niti zelene krpe kamnokreča, niti poapnitve mahov. Samo ve ste – povzdignjeni stebri, izstopajoči bastioni, razlomljene prižnice iz bazalta – skale v morilskem spopadu z

  • Povzetek Filodamov pajan Dionizu, primer epigrafskega pajana iz 4. stoletja pr. Kr., se znotraj korpusa ohranjenih pajanov in znotraj splošnih definicij umešča med atipične pajane. Nenavadna izbira naslovnika se kot interpretativni problem izraža predvsem v

  • »Sem podoba Tvoje neizrekljive slave, čeprav nosim tudi rane pregreh. Obogati me, ki sem Tvoja ustvarjenina, Gospod, očisti me s svojo milostjo, ter mi daj želeno očetnjavo: naredi iz mene prebivalca raja« (iz bogoslužja posvečenega

  • Dragi Pavel, brat v Kristusu, zvesti, stokrat najdeni in nikdar zares izgubljeni prijatelj! Naj ti duša, osvobojena potrpežljivega in utrujenega telesa, lahna in čista pluje v objem duhovnega sveta. Raduj se v senci Gospodovih peruti!

  • Stuttgart Siegfriedu Schmidtu 1 Spet doživeli smo srečo. Ozdravljeno suše pogubne cvetje pod žgočo lučjo nič več ne vene medleč. Hram je ponovno odprt in vrtovi so zdravi. Dež je dolino pojil, v sveži bleščavi