• Prolog Odločil sem se, da svoja dognanja, ki mi jih je prinesel lov na modrost in ki so se mi z umskim uvidom[1] še v tej starosti potrdila kot najbolj pravilna, na kratko povzamem in

  • Adomnanovo Življenje Kolumbe Adomnán oziroma Adamnán (ok. 624–704) je bil opat samostana Iona na Irskem, poleg tega pa tudi pravnik in hagiograf. Rodil se je na Irskem in tam po nastopu meniške službe deloval večino

  •  Mitte michi virum eruditum qui noverit operari in auro et argento.[1] Ime Nikolaja Kuzanskega je moč zadnja leta pogosteje zaslediti tudi v slovenskem kul­turnem prostoru, saj je zanimanje za življenje in delo tega vélikega humanista,

  • Besedilo je prevod odlomka iz klasične študije s področja ruske intelektualne zgodovine, monografije Georgija Florovskega (1893–1979) z naslovom Poti ruske teologije (tretja izdaja 1983 [prva 1937], Pariz, YMCA-Press, str. 410–439; 563–565). Gre za del sedmega poglavja »Zgodovinska

  • PRIDIGA 6 Iugum enim meum suave et onus meum leve [Večna resnica reče:] Moj jarem je prijeten in moje breme je lahko (Mt 11,29) VEČNA RESNICA našega Gospoda Jezusa Kristusa je rekla: »Moj jarem je