Nikodemov uvod: Teodor

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Naš sveti oče sveti Teodor je živel pod vladavino Heraklija in Konstantina Pogonata, okrog leta 660. Boju asketskega življenja se je najprej posvečal v samostanu sv. Saba, potem pa je po Božji volji sedel na škofovski prestol mesta Edese. Storil je mnoge čudeže in živel še po smrti. S svojimi božanskimi nauki je mnoge pridobil za mučeništvo in zveličanje. V večna bivališča je odšel 19. julija, kakor izpričuje knjiga o njegovem življenju, naslovljena Kalokairiné. Ne moremo nedvoumno povedati, katere druge spise je zapustil. Vendar smo vključili v naš zbornik treznoumnih besedil teh sto poglavij, ki jih je z naporom sestavil. Tistim, ki jih pozorno berejo, ponujajo številne sadove svetega treznoumja in duhovne koristi. Vi, ki hrepenite po svojem zveličanju, pridite in jih natrgajte v izobilju.

Na koncu pričujočih poglavij smo dodali še Motrilski spis (Theoretikón), tudi pod Teodorjevim imenom. Menimo, da ima ta spis podobno treznoumsko videnje kot poglavja in da sledi enakemu slogu izražanja. Na osnovi nekih podobnosti in znamenj  torej sklepamo, da gre za pristno delo istega Teodorja.