Nikodemov uvod: Talasij

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Naš sveti oče Talasij, ki je bil duhovnik in predstojnik samostana, je živel pod vladavino Konstantina Pogonata, okrog leta 660. Bil je sodobnik svetega Maksima, ki je nanj naslovil predstavitev nekaterih svetopisemskih nejasnosti (aporémata) in njihovih razrešitev. V zbornik smo med druge spise vključili štiri pričujoče stotice poglavij, ki jih je s trudom sestavil, in naklanjajo bralcem veliko duhovno korist.