Nikodemov uvod: Nil

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Rojstni kraj svetega Nila je bil Konstantinopel, njegov učitelj pa božanski Janez Hrizostom. Na vrhuncu življenja je bil okrog leta 442. Bil je plemenitega rodu in bogat. Postal je upravitelj rojstnega mesta. Potem pa se je poslovil od vseh, odpotoval na goro Sinaj in izbral asketsko življenje. Bil je izobražen tako v naši kot v svetni modrosti. Zapustil je raznolike spise, polne duhovne modrosti in neizrekljive milosti. Kot čebele smo iz njih izbrali razpravo o molitvi, razdeljeno na 153 poglavij, in razpravo, ki je naslovljena »Asketska«. Z njima bomo kot s satovjem pogostili vse, ki se bodo lotili njunega branja. Iz teh poglavij, ki obljubljajo obilen sadež duhovne koristi, namreč resnično kapljata med in ambrozijski nektar. Omenja jih nadvse modri Fotij (Branje 201, str. 266).  Takole pravi: »Bral sem razpravo samotarja Nila, razdeljeno na 153 poglavij. Ta božanski mož v njih razvija vzorec  molitve in številne druge zanimive téme, ki izpričujejo njegovo popolnost v delih in moč v besedah.«