Nikodemov uvod: Maksim Izpovedovalec

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Naš oče sveti Maksim Izpovedovalec je živel pod vladavino Konstantina Pogonata, okrog leta 670.  Bil je prvi uničevalec blodne herezije monoteletov. Najprej se je odlikoval na cesarjevem dvoru in bil počaščen z dostojanstvom prvega tajnika, potem pa je zapustil svetne oblasti ter se podal  v boje askeze. Ko je svoja usta približal viru modrosti in se stalno  napajal s tekočimi vodami božanskega Pisma, je dal iz svojega naročja teči resnično rekam božanskih naukov in spisov ter se je kot ocean razširil do vseh meja zemlje. Tudi mi smo s pričujočimi poglavji v tej knjigi naprej speljali sladko vodo, ki obuja mrtve, in smo jo ponudili tistim, ki jih muči lepa žeja po modrosti, da bi od nje pili v izobilju in bi ne bili nikoli več žejni. V tej poglavjih se namreč filozofira o spoznanju in udejanjanju svete ter pobožujoče ljubezni. Nezmotljivo veličastvo visoke teologije se v njih krepi, pobožno se razgrinja skrivnost Logosove ojkonomije.  Dejavno motrenje bogoobličnih kreposti je tu z vednostjo natančno pojasnjeno. Osramočena je gnusobna zveza grehov in (bogoobličnim krepostim) nasprotujočih strasti. Na kratko rečeno, v teh poglavjih sije urejenost nravi in so kot zakladi v njih shranjeni nasveti glede  različnih tém, ki naklanjajo duhovno korist: prek njih moremo dobiti moč, da zlahka osvobojeni vse nekreposti in s pridobljenim zadržanjem (héxis) kreposti postanemo državljani nebes in prejmemo delež v Božjem veličastvu. Nadalje smo dodali eksegetsko razlago, ki jo je sveti Maksim sestavil o očenašu – daleč namreč prekaša vse druge in skuša pridobiti veliko duhovno korist tistim, ki jo berejo.

Tega božanskega očeta omenja tudi modri Fotij: »Njegovo izražanje je napeto kot struna, v svojih stavčnih periodah rad uporablja hiperbatone,[1] odličen je v razširitvah, a si ne prizadeva uporabljati besed v njihovem svojskem pomenu … Toda če kdo rad svoj um razvija v duhovnih vzponih in motrenjih, ne more naleteti na (spise), ki bi bili bolj raznoliki in skrbno izdelani, kot so ti.«

 [1]                     hiperbatone tj. spremembe sintaktičnega zaporedja besed v stavkih.