Nikodemov uvod: Kasijan Rimski

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Naš sveti oče Kasijan Rimski je živel pod vladavino Teodozija Majhnega, okrog leta 431. Med spisi, ki se jih je potrudil napisati, tu predstavljamo razpravi o osmih mislih in o razločevanju, saj iz njiju kapljata duhovna korist in milost. Nadvse modri Fotij ju omenja z naslednjimi besedami: »Druga razprava je naslovljena na istega (namreč Kastorja) in nosi naslov ‘O osmih mislih’. Obravnava požrešnost, nečistovanje, lakomnost, jezo, žalost, duhovno naveličanost , domišljavost in napuh. Ti spisi so koristni predvsem za tiste, ki so si izbrali asketski boj … Poleg tega sem bral tretjo razpravico … Ta uči, kaj je razločevanje, nadalje, da je to večje od drugih kreposti; od kod se poraja; in kako je večinoma dar od zgoraj« (Branje, 157, str. 265 in 266).

Cerkev spomin na Kasijana obhaja 29. februarja in mu izkazuje spoštovanje s častmi in hvalnicami.