Nikodemov uvod: Izaija Puščavnik

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Naš sveti oče Izaija Puščavnik je živel okrog leta 370. Bil je sodobnik očeta Makarija Velikega. Noč in dan je premišljeval božansko Pismo, in ko je iz virov odrešenja načrpal obilne vode duhovne modrosti, je spisal več nadvse lepih besedil, ki obravnavajo različne téme, ki koristijo duši. Iz njih bi lahko sestavili célo knjigo, a smo izbrali to razpravico in jo predlagamo v branje tistim, ki hrepenijo po varovanju svojega uma. Na kratko namreč uči, kako je treba odbiti sugestije (zlih) misli, imeti brezgrajno vest, kako premišljevati na skrivnem in poznavalsko ter z vso nevznemirjenostjo ohranjevati (neomadeževano) trodelnost duše.