Nikodemov uvod: Filotej

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Naš nadvse sveti oče Filotej je bil pastir duhovne (logiké)  črede menihov na gori Sinaj (zato nosi vzdevek »Sinajski«). Ni jasno,  kdaj je bil na vrhuncu življenja in  kdaj je umrl. Pričujoča razprava, razdeljena na štirideset poglavij, je sijajno spisana: polna je duhovne modrosti in duševne koristi, bolj kot to sploh lahko izrečemo. Nikakor se ne zdi pravično, da bi jo ločili od zbora drugih treznoumskih spisov. Daleč od tega. Ne bomo zgrešili resnice, če rečemo, da je natančna sončna ura (gnómon) treznoumja, čuvanja uma in čistosti srca.