O hipostazi in drugi hipostatiki

Vid Snoj

Ob knjigi Gorazda Kocijančiča O nekaterih drugihDanes, ko predstavljamo tretjo in zadnjo knjigo filozofskega sistema Gorazda Kocijančiča,* ki ga ob njej sestavljata še knjigi Razbitje (2009) in Erotika, politika itn. (2011), bi rad najprej spregovoril o osi, okrog katere se vrti njegov sistem – to je hipostaza, človek kot hipostaza. Rad bi spregovoril o temeljni razliki: v čem se človek kot hipostaza razlikuje od človeka kot subjekta?Od novega veka naprej človek velja za subjekt. Besede »subjekt«, »subjektivno«, »subjektivnost« sicer rabimo na različne načine. Vsi vemo, kaj nam označuje »subjektivno« v...

Tri pesmi

Delimir Rešicki (prev. Mateja Komel Snoj)

RavnodušnostTrenutek pred kratkim spancemod nekdaj nekako poznam:utrujeni delci,utrujeni modri valovis prvorojenih zvezdnajjasneje padajo na nedogledno,padajo na poledenelo, vetrovno tundro.V divjini, v popolni divjini.Tu, veliko južneje od tundre,jih povsem jasno vidijo samo otroci,preden jih jezik nauči,kako naj poskušajo ukanitisvetlobo, veter in sneg.To je tisti kraj, na kateregatolikokrat pokažejo z roko,na to modrino v zraku pri odprtem oknuv prvih letih. Če se te bog dosti let poznejedotakne z enim samimžarkom te svetlobe,boš spoznal, kaj je...