Osnove samotarskega življenja

Evagrij Pontski (prev. Gorazd Kocijančič)

Odmaknjenost od sveta1. V Jeremiju je rečeno: »In ne boš si vzel žene na tem kraju, kajti tako govori Gospod glede sinov in hčera, ki so rojeni na tem kraju: umrli bodo zaradi smrtonosne bolezni«.[1] Besedilo (lógos) kaže, da  – po apostolu – »moški, ki je oženjen, skrbi za to, kar je svetno, kako bi ugajal ženi, in je razdeljen, in ženska, ki je omožena, skrbi za to, kar je svetno, kako bi ugajala možu.«[2] Jasno pa je, da se pri preroku stavek »umrli bodo zaradi smrtonosne bolezni« ne nanaša samo na sinove in hčere, ki se bodo rodili iz zakonskega življenja, temveč tudi na sinove in hčere, ki so rojeni v...

O razločevanju strasti in misli

Evagrij Pontski (prev. Gorazd Kocijančič)

Tri osnovne misli – požrešnost, lakomnost in domišljavost1. Prvi izmed demonov, ki se zoperstavljajo praktiki, se za vojskovanje zberejo tisti, ki so jim zaupane želje požrešnosti, in tisti, ki nam vsiljujejo lakomnost  ter nas kličejo k človeški slavi;[1] vsi drugi pa stopajo zadaj za temi in prevzemajo vse, ki so jih prvi ranili. Ne moreš namreč pasti v roke duha nečistosti, če prej ne padeš zaradi požrešnosti; ni mogoče, da bi se razburkala (tvoja) razburljivost, če se ne bojuješ za hrano, premoženje ali slavo; ni mogoče uiti demonu žalosti, če si vseh teh reči oropan ali jih ne moreš doseči. Kdor ni...

Iz besedil o treznoumju

Evagrij Pontski (prev. Gorazd Kocijančič)

1. Samotar mora vedno bivati  tako, kakor da bo jutri umrl in – obratno -, da mora telo uporabljati tako, kakor da bo skupaj z njim živel še mnogo let: prvo namreč potolče misli naveličanosti in naredi samotarja bolj vnetega; drugo pa ohranja njegovo telo pri zdravju in  obvaruje vselejšnjo enakomernost samoobvladovanja2. Kdor se je dotaknil spoznanja in od njega kot sad utrgal užitek, se ne bo dal nič več prepričati demonu domišljavosti, četudi mu predoči vse užitke tega sveta. Kajti kaj bi mu lahko obljubil boljšega od duhovnega motrenja?[1] V kolikor pa smo brez okusa spoznanja, zavzeto udejanjajmo praktiko ter...

Sveti Maksim, menih in izpovedovalec: Kratka razlaga molitve očenaš za nekoga, ki ljubi Kristusa

Maksim Spoznavalec (prev. Gorazd Kocijančič)

 I. UvodMoj od Boga varovani Gospod, Vas samega sem sprejel, ko ste k meni prišli prek svojega pisma, vrednega vse hvale. Sicer ste mi vselej blizu in v Duhu nikakor ne morete biti oddaljeni*23#, a zaradi obilja svoje kreposti in iz vzroka, ki ga je Bog vsadil v (človeško) naravo, posnemate Boga in ne zavračate niti takšnega druženja s svojimi služabniki*24#. 1. Ljubezen in strah        Zato, ker sem začuden nad veličino vaše usmiljene ponižnosti <synkatábasis>*25#, sem strah <phóbos>, ki ga imam pred Vami, pomešal s hrepenenjem <póthos>. Iz obojega, strahu*26# in hrepenenja,...