Nikodemov uvod: Teodor

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Naš sveti oče sveti Teodor je živel pod vladavino Heraklija in Konstantina Pogonata, okrog leta 660. Boju asketskega življenja se je najprej posvečal v samostanu sv. Saba, potem pa je po Božji volji sedel na škofovski prestol mesta Edese. Storil je mnoge čudeže in živel še po smrti. S svojimi božanskimi nauki je mnoge pridobil za mučeništvo in zveličanje. V večna bivališča je odšel 19. julija, kakor izpričuje knjiga o njegovem življenju, naslovljena Kalokairiné. Ne moremo nedvoumno povedati, katere druge spise je zapustil. Vendar smo vključili v naš zbornik treznoumnih besedil teh sto poglavij, ki jih je z naporom...

Srečanje z Zahodom

Georgij Florovski (prev. Simon Malmenvall)

Besedilo je prevod odlomka iz klasične študije s področja ruske intelektualne zgodovine, monografije Georgija Florovskega (1893–1979) z naslovom Poti ruske teologije (tretja izdaja 1983 [prva 1937], Pariz, YMCA-Press, str. 38–56; 526–530). Gre za del drugega poglavja »Srečanje z Zahodom«, posvečenega pojavu uniatstva na območju današnje Ukrajine in Belorusije v 17. in 18. stoletju. Mednaslovi so prevajalčevi. Unija kot kulturno-politični dejavnik[1]Unija je pomenila razkol in ga tudi dejansko povzročila. Razklala je zahodno rusko Cerkev, razdelila hierarhijo in ljudstvo. Unija je bila v prvi vrsti...

Nikodemov uvod: Talasij

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Naš sveti oče Talasij, ki je bil duhovnik in predstojnik samostana, je živel pod vladavino Konstantina Pogonata, okrog leta 660. Bil je sodobnik svetega Maksima, ki je nanj naslovil predstavitev nekaterih svetopisemskih nejasnosti (aporémata) in njihovih razrešitev. V zbornik smo med druge spise vključili štiri pričujoče stotice poglavij, ki jih je s trudom sestavil, in naklanjajo bralcem veliko duhovno korist. 

Števila

Ivan Aleksejevič Bunin (prev. Vita Pintar)

 I Dragi moj, se boš, ko odrasteš, še vedno spominjal, kako si nekega zimskega večera po enem izmed najinih prepirov prišel iz otroške sobe v jedilnico, se ustavil na pragu in s pogledom, uperjenim v tla, takole žalostno nakremžil obrazek?Zelo nagajiv fantek si, da veš. Ko neka stvar pritegne tvojo pozornost, sploh ne poznaš mere. Tvoje kričanje in tekanje, ki kalita mir cele hiše, se pogosto začneta že zarana in prenehata šele pozno zvečer. Vseeno pa se me nič ne dotakne bolj kot trenutek, ko se naužiješ svoje navihanosti, se pomiriš, malce blodiš iz sobe v sobo, nato pa se kot kakšna sirotica priviješ...