Nikodemov uvod: Marko Asket

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Naš sveti oče Marko Asket  je bil na vrhuncu svojega življenja okrog leta 430. Po pričevanju Nikeforja Kalista (zvezek 2, knjiga 4, poglavje 53) je bil učenec svetega Janeza Hrizostoma in dveh slavnih asketov, svetega Nila in Izidorja Peluzijskega, ki sta bila njegova sodobnika. Rad je imel asketske napore in posvečal se je premišljevanju božanskega Pisma; napisal je številne spise, ki so polni raznotere vzgoje in duhovne koristi. Nikefor Kalist jih izmed njih omenja 32:  v njih Marko uči celovito pot asketskega načina življenja.  Ti se niso ohranili do današnjega časa, ampak se je ohranilo le osem drugih spisov, ki jih...

Nikodemov uvod: Maksim Izpovedovalec

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Naš oče sveti Maksim Izpovedovalec je živel pod vladavino Konstantina Pogonata, okrog leta 670.  Bil je prvi uničevalec blodne herezije monoteletov. Najprej se je odlikoval na cesarjevem dvoru in bil počaščen z dostojanstvom prvega tajnika, potem pa je zapustil svetne oblasti ter se podal  v boje askeze. Ko je svoja usta približal viru modrosti in se stalno  napajal s tekočimi vodami božanskega Pisma, je dal iz svojega naročja teči resnično rekam božanskih naukov in spisov ter se je kot ocean razširil do vseh meja zemlje. Tudi mi smo s pričujočimi poglavji v tej knjigi naprej speljali sladko vodo, ki obuja mrtve, in smo...

Nikodemov uvod: Kasijan Rimski

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Naš sveti oče Kasijan Rimski je živel pod vladavino Teodozija Majhnega, okrog leta 431. Med spisi, ki se jih je potrudil napisati, tu predstavljamo razpravi o osmih mislih in o razločevanju, saj iz njiju kapljata duhovna korist in milost. Nadvse modri Fotij ju omenja z naslednjimi besedami: »Druga razprava je naslovljena na istega (namreč Kastorja) in nosi naslov ‘O osmih mislih’. Obravnava požrešnost, nečistovanje, lakomnost, jezo, žalost, duhovno naveličanost , domišljavost in napuh. Ti spisi so koristni predvsem za tiste, ki so si izbrali asketski boj … Poleg tega sem bral tretjo razpravico … Ta uči, kaj je...

Tafakkur and tadthakkur – two techniques of Islamic spirituality

Raid Al - Daghistani

The present paper focuses on two important “initiatic techniques” of Islamic spirituality or Sufism: tafakkur and tadthakkur. Both concepts have multiple meanings. Tafakkur could be translated as “contemplation”, “spiritual reflection”, or “meditation” on God, whereas tadthakkur could be translated as “remembrance” of God, “recollection”, “evocation” or “invocation” (of His most beautiful Names).[1] These two essential spiritual methods of Sufism are also found on the list of so-called “spiritual stations” (maqāmāt), which a Muslim mystic (Sufi) must acquire on his inner spiritual ascent towards...