Pisava in dediščina

Bela Hamvas (prev. Blaž Zabel)

prev. Blaž ZabelBela Hamvas (1897-1968) je bil madžarski pisatelj, esejist in filozof. Po koncu prve svetovne vojne je študiral nemščino ter madžarščino, zaposlil pa se je kot knjižničar v Budimpešti. Zaradi monografije o nadrealistični umetnosti na Madžarksem je po drugi svetovni vojni izgubil službo, zato so vsa njegova dela ostala do njegove smrt neobjavljena. Po njegovi smrti je dva eseja najprej objavila revija Hid v Novem Sadu, kasneje pa so začele njegove spise objavljati tudi madžarske revije. Hamvas je zaslužen za razširitev tradicionalistične misli v vzhodno Evropo in na...

Ciceronov Katon Starejši – o starosti ali o prehodu od telesnih moči do duhovnih odlik

Polonca Zupančič

 Breve enim tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivendum. »Tudi kratko odmerjen čas je dovolj dolg za dobro in pošteno življenje«. (Ciceron, O starosti, 70)POVZETEKV prispevku želim predstaviti Ciceronovo pozno delo Cato Maior de senectute oziroma Katon Starejši: pogovori o starosti, kot je naslovljen pred kratkim izdani slovenski prevod tega latinskega dela. V tem spisu kot glavni lik nastopa rimski politik in govornik Katon Starejši, znan tudi kot zavzet patriot in zastopnik pisanja v latinskem jeziku. Kot pove že sam naslov, je tema pogovora starost in njene tegobe – Katon v...

Nikodemov uvod: Anton Veliki

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Anton Veliki, naš véliki oče, korifej zbora asketov, je bil na vrhuncu življenja pod vladavino Konstantina Velikega, okrog leta 330 po Božjem rojstvu. Bil je sodobnik Atanazija Velikega, ki je na dolgo popisal zgodbo njegovega življenja.  Do skrajnega vrha je prignal krepost in brezstrastje. Čeprav je bil preprost in nepismen mož, mu je bila dana učiteljica od zgoraj: modrost Duha, ki daje razumevanje ribičem in otrokom. Njegov um, razsvetljen s to modrostjo, je glede različnih tem dajal  primerne – svete in duhovne  – nasvete; tistim, ki so mu zastavljali vprašanja, je dajal nadvse modre odgovore, polne koristi za...