•   Povzetek Dar je enigma, ki je zaznamovana z ambivalentnostjo. Sloviti francoski filozof Jacques Derrida s svojim razmislekom o konceptu daru predstavlja opozicijo tradicionalni misli. Njegovo stališče je, da pogoji, ki dar omogočajo, tega hkrati

  • Klement Jug se je v slovensko kulturno zavest najbolj zapisal zaradi svoje etike, in sicer tako zaradi deklarirane etične drže kot zaradi etične teorije, ki jo je gradil na njej, tako da ju je mogoče

  • … al miglior fabbro …   Kot predan bralec trkam na vrata naših Muz. S skromnostjo pričakovanja in z neizhlapelim upanjem čakam na odrešitev. Z obsenčenim pogledom, z drhtenjem v prsih in zastalim dihom stojim

  •   Povzetek Članek predstavlja kritično soočenje s Heideggerjevim pojmovanjem transcendence. Heidegger transcendenco poveže z bitjo, ki transcendira vsako bivajoče (transcendenca biti je drugo ime za ontološko diferenco), toda obenem ostaja vezana na obzorje (razumevanja) človeka

  • Prevod in uvod Benjamin Bevc   Če bi izbirali najpomembnejše cerkvene učitelje, bi za Grkom Origenom in Latincem Avguštinom tretje mesto verjetno zasedel Irenej Lyonski. Rojen je bil v Mali Aziji, najverjetneje v Smirni, na

  •   Animi tamen non armis, sed amore et generositate vincuntur. (”Ipak se duše ne pobjeđuju oružjem, nego ljubavlju i plemenitošću.”)   Tako je pisao Baruch (Benedikt, ''blagoslovljeni'') de Spinoza u dodatku četvrtome dijelu svoje Etike

  • Prevedel Domen Rajh   Uvodna beseda   Ta esej je bil napisan leta 1916. Pred kratkim so ga odkrili študenti Inštituta C. G. Junga v Zürichu in ga v zasebni izdaji objavili v angleškem prevodu.

  •   Povzetek Čeprav velja, da se stara grška komedija v nasprotju s sočasno tragedijo in satirsko igro ter kasnejšo srednjo komedijo ukvarja pretežno s političnimi in vsakdanjimi témami, ohranjeni fragmenti in naslovi dram kažejo, da

  •   «Il Patrimonio dei Padri del Deserto» Salvare il patrimonio monastico nell’Egitto di oggi   Un anziano ha detto: «L'oblio è la radice di tutti i mali». Da I Detti dei Padri del Deserto  

  •   SVETO PISMO   Simon Tajbuteh Če so oči našega uma odprte, je vsaka beseda Svetega pisma kakor nova knjiga. (iz Spisov)   Sv. Izak Sirski Nikoli se ne približaj besedam skrivnosti, ki so v