• Šerija, šerijat, ali, posplošeno rečeno, islamsko pravo je tisto področje islamske (intelektualne) zgodovine in islama kot religije, ki so ga pogosto napačno razumeli in interpretirali, izrabljali in aplicirali tako islamski učenjaki in državni pravniki kakor

  • Hugo Svetoviktorski: Didascalicon: o bralskem prizadevanju. Prev. in uvod Gorazd Kocijančič. Ivan Illich: V vinogradu besedila. Prev. Alen Širca. Ljubljana: NUK, 2014 (Textus recepti; 2).   Izrazito nezadovoljstvo s časom, v katerem živimo, in občutek

  • * Poglavje iz knjige Huga Balla Bizantinsko krščanstvo.   1   Še preden pustim do besede sami rajski pedagogiki Janeza Klimaka, naj odgovorim na vprašanje, kdo je bil človek, ki je zasnoval to pedagogiko.             Matthäus

  • Besedilo je prevod odlomka iz klasične študije s področja ruske intelektualne zgodovine, monografije Georgija Florovskega (1893–1979) z naslovom Poti ruskega bogoslovja (tretja izdaja 1983 [prva 1937], Pariz, YMCA-Press, str. 58–67). Gre za prevod dela tretjega

  • Povzetek Avtor izhaja iz stanja na področju postmoderne umetnostne hermenevtike, ki temelji na dveh predpostavkah: (1) izhodišče razumevanja umetnin ni v njihovem doživljanju, ampak v diskurzivnem dekonstruiranju. Zato (2) umetnine brez diskurza nimajo nikakršnega smisla