•  UVOD               Deus sive natura – je najbolj znana sintagma Spinozove Etike. Bog ali narava nakazuje istovetnost, ki pa je, kot ugotavljajo preučevalci Spinoze, posebne vrste in ne implicira  naivnega panteizma, kot bi morda

  • Pripravila Špela Pahor Odlomki so prevod iz knjige Je suis la femme la plus heureuse du monde (Paris, 2012). Kdo ne pozna redovnice, sestre Emanuelle? V  svetu je najbolj poznana zato, ker je živela med

  • 9. pogovorni večer Torek, 13. 1. 2015 ob 19.30, Atrij ZRC Sogovornika: Raid Al-Daghistani dr. Anton Stres Moderator: dr. Vid Snoj Pogovor o vojni je aktualen zmeraj. Pa ne toliko zato, ker je vojna »oče

  • Nekaj nadaljnjih misli o kontemplativni molitvi, po javni debati »Kontemplativna molitev – pozabljena pot«. Najprej naj povem, da se globoko strinjam, da je kontemplativna molitev odkrivanje svojega (resničnega) jaza v Drugem, najdevanje (pravega) jaza, postajanje

  • »ʽΟ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ … δύναμις Θεοῦ ἐστιν.« (1 Kor 1,18)   Jezusov križ je dokončno razodetje, »eksegeza« (Jn 1,18), »izvedba« Božje ljubezni. Jezusov križ je vzpostavitev Božjega kraljestva, postavitev Mesija, postavitev »prvega