Srečevanja in razhajanja krščanske in islamske mistike: mistična poezija Janeza od Križa in Rumija

Tamara Podlesnik

 Primerjanje različnih mističnih tradicij kaže, kako podobno strukturo imajo v svojem jedru navzven še tako različne religije. Izenačevanje strukturnih momentov med vzhodnimi in zahodnimi religijami hitro postane sila problematično, saj vodi v posploševanje in poenostavljanje, a je iskanje skupne strukture vsekakor smiselno. Primerjava krščanske in islamske mistike je manj kompleksno, saj skupaj z judovstvom tvorita abrahamske religije, ki si delijo starozavezno monoteistično resnico, pri čemer je islamsko izročilo najmlajše. Hud zgodovinski spor krščanstva in islama mehča njuno jedro, mistika, ki razkriva temeljne...

Dah sna

Jasminka Domaš

 Dah snaDah sna živi na tkanjuod svjetlosti koje nijeod ovog svijeta.U razmjeni Gornjeg i Donjegjedno od nas dvoje će se uspeti,da bi drugi mogao sići.A ipak znamo da postoji trenutaku kojem ćemo se naći zagrljeni.PosebanU svijet si ubačen kao znak, kao svjetlo,kao goruća baklja u visini i odsjaj bjeline u brzom okretanju derviša u Rumijevoj noći.Ponekad, pretapajući se u Njega,nestaješ.I kada se vratiš, duša tvoja svijetlipoput mjesečeva kamena u dodirus toplim tijelom.No,o ranjivosti tvojoj...

Zelo koristna razprava

Aba Filemon (prev. Matjaž Grčar)

(6.–7. stoletje) Uvodna pojasnila Razprava, ki sledi, je pripovedne narave; brez dvoma so jo uredniki Filokalije v zbornik vključili zaradi dolgih in pomembnih odlomkov o notranjem premišljevanju in čuječnosti. Razen tega, kar je zapisano v pričujočem besedilu, ni o abu Filemonu znanega ničesar. Razprava omenja, da je živel v Egiptu in bil duhovnik, ne daje pa jasnih podatkov o času njegovega življenja. Vsekakor je živel pred dvanajstim stoletjem, saj Razpravo omenja sveti Peter Damaščan. Zdi se, da je bil v Filemonovem času Egipt še vedno del rimskega imperija, kar kaže na to, da je živel v šestem...

Pot

Špela Sitar

*So leta sprala kri z vašihzastrahovanih duš?Je v tej zastajajoči vodi šesmrad trohnobe teles?Hoteli so cveteti, živeti.Biti človek.Moški,razcefrani v zgodovini naroda.Travnik. Popljuvan. Požgan.Razvrednoten do morišča.Zdaj je zeleno.Jok so preglasile ptice.V dnevih rožnika kresnicemir osipajo.Pomniš?Moji ljudje,moja kri.Zemlja, iz katere sem.*POTZdrsnila jeiz pradeželenekoč davnoZvija sev bližinahv...