•   Primerjanje različnih mističnih tradicij kaže, kako podobno strukturo imajo v svojem jedru navzven še tako različne religije. Izenačevanje strukturnih momentov med vzhodnimi in zahodnimi religijami hitro postane sila problematično, saj vodi v posploševanje in

  • 6. pogovorni večer Torek, 14. 10. 2014 ob 19.30, tokrat izjemoma v Prešernovi dvorani - Novi trg 4, pritličje (prihodnjič pa spet v Atriju ZRC) Sodelujoči: dr. Frane Adam dr. Edvard Kovač Moderator: dr. Igor

  •   Dah sna   Dah sna živi na tkanju od svjetlosti koje nije od ovog svijeta. U razmjeni Gornjeg i Donjeg jedno od nas dvoje će se uspeti, da bi drugi mogao sići. A ipak

  • * So leta sprala kri z vaših zastrahovanih duš? Je v tej zastajajoči vodi še smrad trohnobe teles? Hoteli so cveteti, živeti. Biti človek. Moški, razcefrani v zgodovini naroda.   Travnik. Popljuvan. Požgan. Razvrednoten do