• (1928-2014)   Z milino se je bližala v obleki iz sinjemodre svile; z oljčno vejico v roki in mnogimi zgodbami bridkosti v očeh. Ko sem ji pritekla naproti, sem jo objela in vzela njeno dlan

  • Nepričakovano nas je zapustila draga prijateljica in dolgoletna predsednica KUD Logos dr. Milica Kač, prof. kemije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot znanstvenica se je ukvarjala s fizikalno kemijo raztopin in analitikobiotičnih vzorcev, predvsem