O duhovni postavi

Marko Asket (prev. Jasna Hrovat)

O piscu tega globokega duhovnega spisa, Marku Asketu, imenovanem tudi Marko Menih ali Marko Puščavnik, je pravzaprav malo znanega. Živel je v petem stoletju, čeprav naj bi po mnenju nekaterih živel v šestem stoletju, kar pa je manj verjetno. Kakor njegov sodobnik, sv. Nil, naj bi bil učenec sv. Janeza Zlatoustega, ki naj bi ga v njegovem 40. letu zamenišil, vendar tudi to ni zanesljivo. Kakor izvemo iz Markovega Pisma Nikolaju Samotarju, naj bi nekaj časa živel kot puščavnik, vendar ni znano, v kateri puščavi; po nekaterih domnevah v Egiptu (najverjetneje v Nitriji v Spodnjem Egiptu, in to šestdeset let!), po drugih v...