• Esejistika Vinka Ošlaka: Času neprimerna premišljevanja?     Uvod Pričujoče diplomsko delo je poskus tematske in vsebinske obravnave esejistike Vinka Ošlaka,[1] pomembnega koroškega esejista, esperantista, pisatelja in prevajalca, s tem pa poskus predstavitve njenega miselnega

  • Pričujoči tekst je odlomek iz Guenonovega spisa Splošen uvod v študij hindujskih doktrin, ki predstavlja eno temeljnih in zgodnejših del tradicionalističnega gibanja. (op. prev.) Vse do sedaj smo govorili o tradiciji, naukih ali o tradicionalnih