Izbrane pesmi, II. del

Sv. Janez od Križa (prev. Janez Žumer)

NOCHE OSCURACanciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección, que es la unión con Dios, por el camino de la negación espiritual.            En una noche oscura,con ansias en amores inflamada,¡oh dichosa ventura!,salí sin ser notada,estando ya mi casa sosegada.            A escuras y segura,por la secreta escala disfrazada,¡oh dichosa ventura!,a escuras y en celada,estando ya mi casa sosegada.            En la noche dichosa,en secreto, que nadie me veía,ni yo miraba cosa,sin...

Logika in transcendenca. Služabnik in zedinjenje

Frithjof Schuon (prev. Janez Žumer)

Imam Abu al-Hasan al-Shadhili je nekoč dejal: »Nič ne oddalji človeka bolj od Boga, kot želja po zedinjenju z Njim.« Ta izjava se bo morda na prvi pogled zdela presenetljiva, sploh če upoštevamo, da prihaja od nekoga, ki je bil velik zagovornik islamskega ezoterizma; toda vse postane jasno, čim smo razumeli, da se nanaša na ego in ne na čisti Um. Resnično, »služabnik« (ʿabd) kot tak nikdar ne more prenehati biti služabnik, to pa pomeni, da nikdar ne more postati »Gospod« (Rabb); polariteta »služabnik-Gospod« je namreč po svoji naravi nereduktibilna, kajti že sama narava služabnika ali ustvarjenega bitja v nekem...