•  »Kdor spozna samega sebe, spozna svojega Stvarnika« To načelo preroka Mohameda tvori izhodišče spoznavno-duhovnih prizadevanj muslimanskih mistikov. Številni spisi klasičnih sufijev[1] obravnavajo vprašanje človekovega duha, njegovih spoznavnih zmožnosti in možnosti njegove samouresničitve, ki naj bi

  • Leiden University, Research Master: Area studies (Middle East Studies), MA Seminar: Culture and Society in Medieval Islam, professor Dr. Petra Sijpesteijn   Coffee appraised:  Ambiguity of socio-juridical disputes, medical, and literary accounts on coffee in

  • Prev. Polonca Zupančič   Kaj je to hrepenenje, ki spravlja ob pamet moške in ženske, jih prikrajša za spanec, počitek in mir – to hrepenenje, ki se skozi zgodovino stalno pojavlja v književnosti ljudi tako

  •   Poznati austrijsko-američki filozof i teolog Ivan Illich (1926-2002) zastupao je tezu da sve ogromne institucije imaju tendenciju preći prag iza kojeg postaju štetne i kontraproduktivne. Počinju, naime, stvarati više problema nego što su ih

  • Exegi monumentum:  pesnička svest o trajnosti stvorenog1   Pojam slave   Tako imena ti izgubio nisi ni mrtav, Nego ti slava svetla med ljudima cvetaće svagda. 2   Još je Homer znao da smrt ne

  •   Brezno   Nadležna sivina drhteče šumi, trga oblakov nebo, nad vekami bdi zverina.   Onkraj neba, se nihče ne oglaša. V napeti tišini trčijo misli – v velike okvirje in slike nedokončane, izdane v