Védenje onstran védenja: Srce hermetičnega Izročila

Peter Kingsley

Prevedla: Polonca ZupančičV središču hermetičnega Izročila se nahaja potreba po določeni vrsti védenja – po gnosis, oziroma po védenju o božanskem. To védenje je nekaj povsem drugačnega od formalnih vrst védenja, saj nas ločuje in oddaljuje od tega, za kar mislimo, da vemo. Vendar glede na hermetični nauk to védenje ni „bonus“ ali nek dodatek, do katerega lahko dostopamo, če to hočemo. Daleč od tega: brez tega posebnega védenja nismo možje in ženske v pravem pomenu besede. To védenje se tiče jedra naše eksistence, in v tem je razlog, da je tako zelo intimno. To je tudi razlog za to, da je proces...

Bol mističara

Mario Kopić

Michel de CerteauMistička fabulaFamozne debate o modernoj i postmodernoj najčešće su se kristalizirale kao spor o primatu jedinstva ili razlike. U teologiji, odnosno kristologiji, tome se sporu priključivao i spor o primatu smrti na križu ili uskrsenja.  Francuski teolog, psihoanalitičar i historiograf Michel de Certeau (1925-1986) u tome  sklopu neće pledirati jednostavno za primat jedinstva ili razlike, niti pak križa ili uskrsenja, nego će Isusovo uznesenje, njegovo postajanje odsutnim i ustupanje mjesta Crkvi nazvati odlučnim kristološkim događajem. Odnos jedinstva i razlike pak ne smatra odnosom...

Spoznaj samega sebe

René Guénon

Prevod Blaž ZabelRené Guenon (1886–1951) je članek z naslovom “Connais-toi toi-même” objavil leta 1931 v reviji El Maarifah. Delo lahko uvrstimo med njegove metafizične spise, ki jih je ustvarjal predvsem v svojem zrelem obdobju, ko je bil javnosti že širše poznan. V obdobju, ko je bil spis objavljen, se je avtor že preselil v Kairo in se posvetil ezoteričnim islamskim spisom.Pogosto se citira izrek: „Spoznaj samega sebe“, vendar mnogokrat izpred oči uide njegov točen pomen. O zmedenosti, ki prežema te besede, si lahko zastavimo dve vprašanji: najprej o njihovem izvoru in nato o...