• Leiden University, Research Master: Middle East Studies, MA Seminar (Dr. Mohamed Ghaly): Interpreting Islam: Ijtihad, economics and bioethics in Islam   Ethics and Economy in Islam: Contribution of Imam Al Ghazali in focus   Imam Abu

  • Pričujoči članek preučuje islamsko estetiko in pojem Korana kot literarnega fenomena. Branje svetega teksta in njegovo literarno-estetsko vrednost še danes priznavajo ključni arabski mojstri žlahtnih besed in poezije. Srž Korana je njegov kod – arabski