Al – Ghazali. Islamic Philosophy of Economics

Sami Al - Daghistani

Leiden University, Research Master: Middle East Studies, MA Seminar (Dr. Mohamed Ghaly): Interpreting Islam: Ijtihad, economics and bioethics in IslamEthics and Economy in Islam: Contribution of Imam Al Ghazali in focusImam Abu Hamid Al Ghazali – the man and his timeAbū Ḥamid Al Ghazali or simply Imam al Ghazali was born in 450 A.H. – 1058 A.C., in the town of Taberan in Khurasan, Persia. He died in the same town in 1111 A.C. The study at madrasah infused in him a strong desire for knowledge. He pursued studies in Islamic sciences (Qur’ān, Ḥadīṯ, jurisprudence). At an...

Islamska estetika in poetika Korana

Sami Al - Daghistani

Pričujoči članek preučuje islamsko estetiko in pojem Korana kot literarnega fenomena. Branje svetega teksta in njegovo literarno-estetsko vrednost še danes priznavajo ključni arabski mojstri žlahtnih besed in poezije. Srž Korana je njegov kod – arabski jezik in njegov filozofski pomen, ki pa se skozi obdobje islamskega pesništva potrjuje njegova literarna moč, in islamska estetika nasploh, kot spoj umetniške besede s teološko mislijo.Pomen (pesniške) besede pri starih Arabcih je nepretrgoma povezan s prihodom islama, ki pa se od »starega obdobja« tudi odločno razlikuje. Predmet preučevanja je stara arabska poezija in...