Presežna enotnost religij

Frithjof Schuon

Predgovor Temelj te knjige je nauk, ki je v polnem pomenu besede metafizičen in ki nikakor ne more biti opredeljen kot filozofski. Tistim, ki so metafiziko vajeni pojmovati zgolj kot eno izmed filozofskih disciplin, se bo sicer takšno razlikovanje morda zazdelo neupravičeno, vendar pa prav tovrstno povezovanje obeh, čeprav mu lahko sledimo vse do Aristotela in kasnejših sholastičnih piscev, že samo po sebi kaže na podvrženost filozofije določenim omejitvam, ki celo v najbolj ugodnih primerih, kot sta pravkar omenjena, izključujejo možnost povsem ustreznega ovrednotenja metafizike. Ta je v resnici zaradi svojega...

O ikoni / On icon

Petar Jevremović

Ob razstavi del Srđana Radojkovića / Inspired by the art exhibition of Srđan Radojković (English translation below)Pretekli advent in precejšnji del božičnega časa so bila v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu (večji formati) in v Finžgarjevi galeriji trnovskega župnišča (manjši formati) razstavljena dela srbskega slikarja in diakona pravoslavne cerkve Srđana Radojkovića. Tekst Petra Jevremovića o ikoni je spremna beseda v katalogu Vzhodno izročilo, ki je izšel ob razstavi (KUD LOGOS, 2011). У самој природи обреда – сваког обреда, самим тим и оног...

Izbrane pesmi

Sv. Janez od Križa

CANTAR DEL ALMA QUE SE HUELGA DE CONOCER A DIOS POR FEQue bien sé yo la fonte que mana y corre,aunque es de noche.Aquella eterna fonte está ascondida,que bien sé yo do tiene su manida,aunque es de noche.Su origen no lo sé, pues no le tiene,más sé que todo origen de ella viene,aunque es de noche.Sé que no puede ser cosa tan bella,y que cielos y tierra beben de ella,aunque es de noche.Bien sé que suelo en ella no se hallay que ninguno puede vadealla,aunque es de noche.Su claridad nunca es escurecida,y sé que toda luz de ella es venida,aunque es de noche.Sé ser tan caudalosos...