Petrov evangelij Jul02

Tags

Related

Share

Petrov evangelij

Prev. Jan Ciglenečki

Grški odlomek Petrovega evangelija je bil odkrit pozimi leta 1886/1887 na pergamentnem kodeksu, ki so ga našli v enem izmed grobišč v bližini Akhmima v zgornjem Egiptu;  na istem kodeksu sta fragmentarno ohranjena še Petrovo razodetje ter odlomki iz Enohovega razodetja. Čeprav so bili vsi trije spisi v kodeks zbrani šele mnogo pozneje, pa je izvorno verzijo Petrovega evangelija mogoče datirati že v 2. stol. po Kr., kar potrjujejo tudi najzgodnejše omembe tega besedila v sekundarnih virih.