Ljubav potomaka majmuna i dece Božije

Nada Novović