Diskurz in suverenost forme

Jožef Muhovič

O virih neznanske moči izgovorljivega

 Video:

 

Intervju z Jožefom Muhovičem

 Video:

Zbornik : Über das Geistige in der Kunst – zum zweiten Mal