Kratek esej o sufizmu in mističnem izkustvu

Raid Al - Daghistani

Sufizem je duhovno bistvo islama, njegova notranja, mistična dimenzija. Glavna vira sufizma sta Koran in preroško izročilo, cilji pa notranja osvoboditev in neposredna izkušnja Božje Resničnosti. Pot sufizma je pot, ki zahteva obvladovanje nižjih vzgibov duše in uresničevanje etičnih principov, vodi pa k globljemu ozaveščanju Božjega kot Vira in Izvira vsega bivajočega. Sufizem je način življenja in inicijacijski nauk, ki temelji na prizadevanju za notranjo čistost po vzoru muslimanskih svetnikov in prerokove sune. Znanost sufizma je znanost o notranjih stanjih in duhovnih postajališčih, ki jih iskalec mora prehoditi, če...

Der Einzige und sein (künstlerisches) Werk

Gorazd Kocijančič

Zur hypostatischen Theorie der Rede über die KunstVideo:Zbornik : Über das Geistige in der Kunst – zum zweiten Mal

Diskurz in suverenost forme

Jožef Muhovič

O virih neznanske moči izgovorljivega Video:Intervju z Jožefom Muhovičem Video:Zbornik : Über das Geistige in der Kunst – zum zweiten Mal