Duh uboštva v življenju in delu matere Terezije

Milica Kač

ali: Bog me ni poklical, da bi bila uspešna, ampak da bi bila zvestaMati Tereza bi bila 27. avgusta 2010 stara sto let. Legenda krščanske karitativne dejavnosti dvajsetega stoletja. Ustanoviteljica reda misijonarke ljubezni (Missionaries of Charity). Ta red ima poleg številčnejšega dela, ki se posveča predvsem dejavni pomoči najbolj ubogim, tudi kontemplativno vejo, kjer je molitveno življenje še bolj v središču, kot je to mogoče pri sestrah, ki se kar najbolj posvečajo praktičnemu karitativnemu delu; obstaja pa tudi tudi moški red bratje ljubezni (Brothers of Charity). Poslanstvo tega danes že ogromnega in...

Popularna kultura in vsakdanje življenje

Špela Pahor

Špela Pahor je univ dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, samostojna knjižničarska referentka in pravljičarka.Danes se v družboslovju pojem kultura ne uporablja več le v ozkem pomenu te besede  za označevanje visoke umetniške ali intelektualne dejavnosti, pač pa v širokem antropološkem pomenu, ki zajema različne načine življenja, obnašanja, medsebojnih odnosov, načinov preživetja in načinov prilagajanja na okolje ter s tem povezana raznovrstna uporabna znanja; zajema različne poglede in prepričanja, vrednote, ideje in simbolne predstave. Beseda kultura tako postane tudi sopomenka besede...

Povzetek Postopne poti

Lama Tsongkhapa

Prevod, uvod in opombe: Maša GedrihPolni naslov: Zgoščena predstavitev prakse Postopne poti do Razsvetljenja, ki jo je Plemeniti vsevedni Tsongkhapa zapisal v slogu pesmi izkustvaZahvalaPričujoči prevod besedila Lame Tsongkhape Povzetek Postopne poti je nastal na osnovi angleškega prevoda dr. Alexandra Berzina iz leta 2006 (The Abbreviated Points of the Graded Path), z opiranjem na  njegove pretekle prevode istega besedila ter prevode nekatereih drugiha avtorjev. Dr. Berzinu se zahvaljujem za dovoljenje. Angleško besedilo in drugo z njim povezano gradivo je v izčrpnejši obliki dostopno na spletni strani The...

Spaces-Between-Bodies

Mitja Konić

Please specify a Flickr ID for this galleryhttp://mitjakonic.tumblr.com/e-mail: mit.konic@gmail.com