Šestovov in Lévinasov strah

Gorazd Kocijančič

Naslov našega kolokvija – »breztemeljnosti« – s pomembno Šestovovo besedo gotovo ne meri le na njegovo zgodovinsko samorazumevanje, ampak kaže na bližino njegovega mišljenja pomembni značilnosti postmodernosti, namreč takšni artikulaciji diskurzov (tako v filozofiji in literaturi kot v religiji), ki izgublja svoje jasno prepoznavne meje in med seboj razpira diskurze, ker jim njihova najgloblja identiteta v radikalni samorefleksiji postaja vprašljiva.To bližino je očitno prepoznal Emmanuel Lévinas, eden najpomembnejših postmodernih mislecev. Francoski filozof se je v kratkem zapisu o Šestovovi knjigi Kierkegaard et la...

Groundlessness and the Wish for the Impossible

Vid Snoj

SummaryThe paper discusses the concept of groundlessness in Shestov’s thought within the framework of the dichotomy between Athens and Jerusalem, or reason and faith, which marks Shestov’s late work. Groundlessness emerges when rational truths in which philosophy has grounded human existence are left hanging in the air, and a man loses the ground under his feet. It is, on the other hand, precisely here that Shestov’s own existential philosophy begins, namely, where there is no possibility left for reason. Here only the eye of faith sees the possibility that is not possible for reason, being thus an impossible, absurd...

Breztalnost in želja nemogočega

Vid Snoj

Naslov našega simpozija postavlja vprašanje in terja razmislek o enem izmed temeljnih pojmov Šestovove misli, ki prečka podro-čja literature, filozofije in religije, o »breztalnosti«. Naj na vprašanje takoj za silo odgovorim: bespočvennost ali »breztalnost« je nekaj takega kot eksistencialni korelat suspenza razumskih resnic. O njej bom v nadaljevanju razmišljal – in njeno pravkar podano opredelitev skušal razgrniti – v kontekstu dihotomije, ki jo je Šestov sam povzdignil v naslov svojega največjega dela Atene in Jeruzalem (1938). Ta dihotomija metonimično povzema nasprotje, ki ga Šestov v poznejšem delu svojega opusa...

On Leo Shestov’s Balance: Beyond Truth and Falsehood

Nikolai Ivanov

State University of Sankt-PetersburgSummaryThe contribution presents contemplations based on Shestov‘s thoughts on groundlessness. When thinking loses the ground under its feet, says Shestov, the horizon of »divine groundlessness« opens up. This means that if we continue to lean on the self-evidences of our reason as if they were that which truly exists, we arrive at an abyss. It appears that we are only giving, through reason, our own values to being. This is because the reasons of reason speak of themselves and their validity and say nothing about the real. In this way reason also deforms our sensuality, deceives our...