Ishodišta i putevi savremene psihoanalize

Petar Jevremović

Psihoanaliza je stvar iskustva, uvek konkretnog iskustva, iskustva nekog uvek konkretnog subjekta. Pomenuto se iskustvo – iskustvo teorije, kao i iskustvo prakse, analitičke prakse – neminovno sudara sa paradoksom. Putevi visoke spekulacije (ili, drugim rečima, sam hod filozofske refleksije)[1] prepliću se sa sferom konkretnog, preverbalnog, infantilnog, fantazmatskog, prelingvističkog i protolingvističkog. Telesnog. U igri je, svakako, mišljenje (sekundarni proces), no u igri je i ono nemislivo. Iracionalno, potencijalno ludo (tj. primarni proces). Jednom rečju...

Beseda in knjiga

Sergej Averincev

Ni naključje, da ima beseda literatura iste korenine kot beseda littera. Rimljani so literaturo imenovali preprosto litterae, »črke« (za latinščino to ponavlja francoščina z belles-lettres).Nekoliko groba preprostost rimske rabe besede ni brez razloga. Literatura se neposredno ne materializira drugače kot v »literah« – v napisanem in prebranem tekstu. Spomnimo se, da je Herman Hesse, ki ni bil samo eden najzanimivejših pisateljev, ampak tudi eden najpazljivejših in najhvaležnejših bralcev dvajsetega stoletja, svoje pozne pesmi posvetil po svoje izjemni ...

Мыслить Библию?

Boris Šinigoj

Попытка мыслит с Бибией по поводу вопроса о началеМыслить Библию? – уже на первый взгляд звучит спорно. Возможно ли это вообще? И если это возможно, то кому это нужно? Разве философское мышление и библейский текст не нечто настолько разнородное, никак не связываемое в один духовный акт? Разве не может жизнь веруюшего, черпающего...

Misliti Biblijo?

Boris Šinigoj

Poskus somišljenja Biblije ob vprašanju začetkaMisliti Biblijo je že na prvi pogled sporno. Je to sploh mogoče? In če je mogoče, komu je potrebno? Mar nista filozofsko mišljenje in biblijska govorica nekaj tako raznorodnega, da ju nikakor ni mogoče povezati v enoten duhovni podvig? Mar ne more življenje iz vere, ki črpa svojo moč iz biblijskih besedil, dobro shajati brez filozofskega mišljenja? In če utegne mišljenje Biblije poglobiti verujoči um, je mogoče z njim nagovoriti tudi sodobnega iskalca, ki tiplje za smislom življenja zunaj vsake veroizpovedi? Kaj duhovno...