• [slickr-flickr tag="metlikovic3" type="slideshow"] [slickr-flickr tag="metlikovic3" type="gallery"]

  • Akademski slikar Matej Metlikovič je krhko vznesen klicar popolne zazrtosti v duha, osredotočenega v sporočilih Svetega pisma. Zato se je izkazal kot poklican, da s slikami oživi »biblijske« verze pesnika in duhovnika Stanka Janežiča in

  • Zadnjih nekaj let uživa slovenski filozof Slavoj Žižek na mednarodnem akademskem prizorišču in na kulturnih straneh časopisov vedno večjo, že skorajda neverjetno slavo. To je osupljivo, saj goji temen, žargonsko obremenjen slog, ki pa bržkone

  • Objekat je korelat želje. Želja je (eks-statička) refleksija manjka. Istog onog za biće samosvesnog subjekta bitnog (slobodno možemo reći, konstitutivnog) manjka. Manjka samog bića. Dinamika želje je dinamika bića određenog iskustvom sopstvene konačnosti, tj. iskustvom

  • Psihoanaliza je stvar iskustva, uvek konkretnog iskustva, iskustva nekog uvek konkretnog subjekta. Pomenuto se iskustvo - iskustvo teorije, kao i iskustvo prakse, analitičke prakse - neminovno sudara sa paradoksom. Putevi visoke spekulacije (ili, drugim rečima,

  • Ni naključje, da ima beseda literatura iste korenine kot beseda littera. Rimljani so literaturo imenovali preprosto litterae, »črke« (za latinščino to ponavlja francoščina z belles-lettres). Nekoliko groba preprostost rimske rabe besede ni brez razloga. Literatura

  • Попытка мыслит с Бибией по поводу вопроса о начале Мыслить Библию? - уже на первый взгляд звучит спорно. Возможно ли это вообще? И если это возможно, то кому это нужно? Разве философское мышление и библейский

  • Poskus somišljenja Biblije ob vprašanju začetka Misliti Biblijo je že na prvi pogled sporno. Je to sploh mogoče? In če je mogoče, komu je potrebno? Mar nista filozofsko mišljenje in biblijska govorica nekaj tako raznorodnega,

  • Na putu mudrosti prvi je stupanj šutjeti. Drugi, naučiti slušati. Treći, toga se prisjetiti. Četvrti stupanj je u prakticiranju. A peti zahtjeva da to učenje prenosimo dalje. Kabalist Solomon Gabriol ( oko 1045. ) ZNATI

  • Ti Mrak, iz katerega izviram, Ljubim te bolj kot plamen, Ki zamejuje svet, Vtem ko sveti Za kateri koli krog Iz katerega nobeno bitje o njem ne ve. Toda Mrak vse drži: Podobe in plamene,