Vprašanja za pogovor o Steinerjevi Smrti tragedije

Vid Snoj

Smrt tragedije (1961) je knjiga o tem, kaj se je v evropski literaturi godilo s tragedijo, ki v antiki veljala za eno izmed osrednjih ali celo osrednjo pesniško zvrst (Aristotel). Knjiga s pregledom (»sinhrono tehniko« [Kralj, 227]) in uvidom. Hkrati tudi eno izmed poglavitnih pričevanj moderne refleksije sploh, ki govori o smrti Boga, človeka, subjekta itn. Konec knjige odprt, tako kot pri umetniškem delu. Namesto sklepne teze ponujene tri hipoteze o tragediji, o njeni smrti, nadaljevanju z drugimi sredstvi in vnovičnem rojstvu. Njihova argumentacija, zlasti argumentacija...

»Smrt tragedije« Georga Steinerja – posnetek pogovora

Janko Kos, Lado Kralj, Vid Snoj, Gorazd Kocijančič

»Smrt tragedije« Georga Steinerja – posnetek pogovora v organizaciji Društva za primerjalno književnost (Vid Snoj, Lado Kralj, Janko Kos, Gorazd Kocijančič)Death of the Tragedy by George Steiner – a live recording of discussion, in Slovene (Vid Snoj, Lado Kralj, Janko Kos, Gorazd Kocijančič)»Smrt Tragedije« Georga Steinerja – Posnetek Pogovora by Kud Logos on Mixcloud»Smrt Tragedije« Georga Steinerja – Posnetek Pogovora, 2. Del by Kud Logos on ...

Philocafe – O sreči

Manca Košir, Edvard Kovač

O sreči (posnetki iz philocafeja, posvečenega temi »Sreča?«)/Happiness. Live recordings (in Slovene, MP3 file) from Philocafe in Ljubljana Manca Košir in Edvard Kovač: O sreči (On happiness)Philocafe – Manca Košir In Edvard Kovač – O Sreči by Kud Logos on ...

Philocafe – O smislu življenja

Marko Uršič, Nike Kocijančič Pokorn

O smislu življenja (posnetki iz philocafeja, posvečenega temi »Smisel življenja?«)/Meaning of life. Live recordings (MP3 files) from Philocafe in Ljubljana Marko Uršič: Smisel življenja v zgodovini filozofije (Meaning of life in the history of philosophy)Iz diskusije o smislu življenja (From the discussion on meaning of life)Marko Uršič – Smisel V Zgodovini by Kud Logos on MixcloudMarko Uršič – Diskusija O Smislu Življenja by Kud Logos on ...