• (Pavle Rak: Zlati ptič na kobrini glavi. Ljubljana, Cankarjeva založba, 2002, 225 strani) Da Pavle Rak (rojen 1950 v Beogradu) ni le občasen popotnik, ampak je popotništvo njegov življenjski stil, priča zapis na platnici njegove

  • Oči sem "dal na peclje" in si na vso moč prizadeval, da ne bi spregledal nekoč tako dobro zastražene meje, posejane z minskimi polji, preprežene z bodečo žico, s pasom sveže pograbljene zemlje, na kateri

  • Sliši se kot anekdota, a je žalostna resnična zgodba neke družine ruskih »novih bogatašev«: Družino so sestavljali oče, mati in sin. Oče je bil politik in poslovnež, mati uspešna znanstvenica. Sin je stopal po očetovi

  • Filozofska branja ■ Prebral v Öffentliche Weg (18. 1. 1952) daljši esej o eksistencializmu ter prišel ob njem do jasnega spoznanja, kje stojim. Eksistencializem me še bolj odbija od diamata, zato bi rad prijel za

  • Vsi pisatelji in pesniki, in sploh vsi pisci, veliko berejo, čeprav še "rajši pišejo". Berejo, ker morajo, ker hočejo prebrati tisto končno, za vselej veljavno in odrešilno "besedo", ki je potem nikoli ne preberejo in

  • Non si tratta di considerare la crisi dell’arte solo come fenomeno negativo, ma di capire che cosa succede nella produzione artistica contemporanea con il postmoderno; cambiano le forme di fare arte, ma anche i meccanismi

  • Il tema dell’alterità sembra avere un gran fascino di questi tempi. È un tema che in fin dei conti allude alla relazionalità ed all’incontro tra identità distinte, che avvertono tra loro una qualche differenza e

  • 1. L'esodo come attesa della Parola: il bisogno della riconci­liazione a) “Cor inquietum”: la struttura originaria dell'attesa b) “In finibus Europae”: il bisogno epocale della riconciliazione 2. L'avvento della Parola: il dono della riconcilia­zione a)

  • Barthovo življenje in delo Karl Barth je po mnenju mnogih najpomembnejši teolog dvajsetega stoletja ali vsaj nekdo, ki je imel ključno vlogo v razvoju teologije v tem stoletju. To priznavajo celo nekateri, ki zastopajo izrazito

  • Evangelij kot človekova sprava z Bogom Božja razsodba, ki se je izvršila in razodela v Jezusu Kristusu, je po tem, kar nam je doslej povedalo Pismo Rimljanom, nedostopna in prikrita v obsodbi vseh ljudi (1,18–3,20),