Polemika o besedilu “Ob referendumu”

Damjan Hlede, Vinko Ošlak

Hlede:Spoštovani gospod Ošlak !Zelo cenim prodornost Vaših razmišljanj. Kljub temu – ali prav zaradi tega – se ne morem odreči nekaterim ugovorom k Vašim protiargumentom v zvezi z referendumom. Vprašanja, ki jih danes vključujemo v bioetiko, me namreč zelo mučijo, tako na duhovni kot na politično-pravni ravni. Zato sem jim posvetil že veliko mojih razmišljanj in spisov.Vaše besedilo me nagovarja predvsem v svojih namenih, v tem, da teži po preseganju običajne ideološke konfrontacije, po preseganju etike in bioetike z Ljubeznijo in v opozorilu po absolutni vrednosti človeške osebe, ki ne sme biti nikdar...

Ob referendumu

Vinko Ošlak

(O argumentih Slovenske škofovske konference in skupine pobudnikov za zavrnitev zakonske novele o umetni oploditvi samskih žensk na referendumu 16. junija 2001)Načelno stališčeOplojevanje je lahko „umetno” samo v prenesenem pomenu te besede. Vsaka oploditev je v bistvu naravna – z izjemo ene, Marijine, ki je bila nadnaravna – ni pa mogoča nenaravna oploditev. V nekem smislu pa je tudi vsaka človeška oploditev umetna, saj se človek oplojuje v kulturi in s kulturo, se pravi gojeno in zavestno. Ali pri tem uporablja še kak tehnični pripomoček, je z ozirom na nezaslišano veličino tega pojava povsem...

Obraz in skrivnost. Ob slikah Metke Krašovec

Gorazd Kocijančič

Podoba ne potrebuje besede. Lahko jo zahteva in dobi; vendar je to le znamenje, da ne gre za pravo podobo, ampak za takšno, ki se ni uspela presnoviti in preobraziti v umetnost.Vsaka besedna interpretacija umetniške podobe, celo vsako manj pretenciozno uvodno razpravljanje o podobi je zato skrunjenje tega, v kar uvaja. Je skrivno tajenje moči podobe, njene samobitne sile, njene samostojnosti.Pričujoče misli nočejo biti razlaga, ampak le odvečna »dopolnitev« pristnih umetniških podob, ki se kažejo polne, samostojne in izpolnjene. Moje misli so nepotrebno in negotovo osvetljevanje metafizične dežele, v kateri vznika...

Leben wir wirklich schon die Kunst 2.0

Jožef Muhovič

Einige Randbemerkungen über das geheime Leben der postmodernen KunstWiener Kunsthefte – Ästhetische Theorie„Eines Tages werden wir keine Bilder mehr brauchen, wir werden einfach glücklich sein.“(Gerhard Richter)„Wir müssten alles so sehr wie möglich vereinfachen; jedoch nicht mehr.“(Albert Einstein)1. Konfusion im Genom?Vom 1. bis 5. September 1998 fand in Ljubljana der 14. internationale Kongress für Ästhetik statt. Den Abschlussvortrag hielt der deutsche Ästhetiker Wolfgang Welsch. Dieser zeigte bzw. „wies“ in einem der provokativsten und aufsehenerregendsten Beiträge...